NESCIO the human factor

Als wijsheid toegepaste kennis is, dan is vooruitgang toegepast talent.

De boodschapper afschieten is als schieten in je eigen voet.
Oorspronkelijke denkers als Martin Luther King, Einstein, Merlijn Kuin (NL kampioen GO) of Pascal Haazen (TU/e-MIR 10) hebben we juist in dit tijdsgewricht heeeeeel hard nodig. Juist in dit tijdsgewricht waarin transitie de enige zekerheid is.

MIJN VISIE is dan ook dat meer van hetzelfde geen oplossing gaat brengen voor de toekomst.
Voor vraagstukken als mobiliteit, energie en voeding/voedsel is iets heel anders nodig. Misschien wel de TU, HTS of High Tech Campus ‘Hackers’ op deze vakgebieden. De ‘Techno Hackers’ die tezamen met een leidinggevende als bruggenbouwer naar de huidige maatschappij in een zakelijk landschap; mogelijk aangevuld met een PA-man/vrouw, het verschil kunnen maken.

Mijn visie is ook dat mensen met HIQ anders kunnen denken.
Snel van de grote lijn op details overspringen en weer terug. In een werkomgeving hele andere dingen belangrijk vinden dan managers of HRM’ers gewend zijn. Of juist heel veelzijdig zijn, 16 dingen tegelijk doen. Alles inzetten om zich maar vooral niet te hoeven vervelen. Of heel creatief zijn, en kunnen dan chaotisch overkomen. Mijn visie (en ervaring) is: that it takes one to understand one. En dat is vooral om de vertrouwensrelatie (verstandhouding) op te bouwen. In het proces wil het hoofd (de ratio) nog wel eens met de coach (of psycholoog) aan de haal gaan. Juist voor deze mensen is het naar mijn idee erg belangrijk om zich te focussen op het proces en zich niet laten afleiden/verleiden door de inhoud. Het vergt van de coach (special) skills om dit proces, van het hoofd naar het gevoel te brengen, met de HIQ coachee en om steeds op vriendelijke wijze de HIQ coachee gefocust op de het proces, niet de inhoud te houden. Daarom werk ik graag staand of bewegend in de ruimte in plaats van zittend in een stoel (met het lichaam in een gefixeerde houding).

Het einde van de weggooimaatschappij.
Je zult begrijpen dat ik groot bepleiter ben van het einde van de weggooi maatschappij. Asbak vol; nieuwe auto. Studenten afgestudeerd aan de TU, nieuw vat studenten aanvoeren. Een eigen-wijze hoogopgeleide medewerker die open discussieert over de te volgen weg (strategie) is lastig en gezag ondermijnend en wordt aan een bureau naast de achterdeur geplaatst. Weg kennis, weg motivatie, weg (zelf)vertrouwen, weg geloof in de maatschappij (wereldwijd) en weg is de hoop. Geen hoop; geen toekomst. Dan komt het talent niet meer uit de verf. Vleugels met motorpech noem ik dat. Dan gooien we toch onze eigen glazen in. Of zie ik dat verkeerd? Zo herkenbaar, pijnlijk ook.

MIJN MISSIE is dan ook om deze oorspronkelijke denkers, eigenwijze beelddenkers, frontier-wetenschappers en al hun talenten te laten floreren.
Ook al denken ze anders (zelfs op een andere manier), praten ze anders, begrijpen ‘we’ ze niet, vinden ‘we’ hen lastig, communicatief no-no’s, stront eigenwijs en niet aan te sturen, kunnen zij – bij uitstek- de denkkracht en de beweging brengen die nodig is om onze grootste maatschappelijke issues/uitdagingen/vraagstukken op te lossen.

Het Columbus Effect: Columbus achter de tralies want de wereld is niet rond
Toch is de wereld te rond in in een hoekje te blijven zitten (citaat Loesje). Wat gebeurt er toch als er briljante ideeën zijn? Wat gebeurt er met briljante vernieuwde geesten? Wat gebeurt er als briljante mensen met briljante ideeën hun talenten, kennis, vertrouwen in vooruitgang koppelen aan een doel en gaan experimenteren? En dit alles gaan toepassen en komen tot nieuwe (eigen)wijsheid. Wat maakt dat de early adaptors worden verguisd door late majority (de massa)?
Wat maakt dat mensen die ver vooruitzien, hun tijd vooruit zijn, zo veel onveiligheid triggeren bij de massa, dat ze worden geblokkeerd in het bereiken van hun vernieuwing? Wat gebeurt er op 4 april, 22 november, 5 december, 16 augustus en 6 mei?
4 april 1968, Martin Luther King (39 jaar), vermoord [April 4, U2]
22 november 1963, president John F. Kennedy (46 jaar), vermoord
5 december 1791, Wolfgang Amadeus Mozart (35 jaar), kon de wereld niet meer aan, verwaarloosd zichzelf
16 augustus 1977, Elvis Presley (42 jaar), kon de wereld niet meer aan, verwaarloosd zichzelf
6 mei 2002, Pim Fortuyn (54 jaar), vermoord

Of op 5 september 1935, overlijdt Gerhard Sandberg (reeds benoemd tot opvolger van Anthony Fokker bij de Fokker Fabrieken, getrouwd met de dochter van Anton Philips, begenadigd testpiloot); verongelukt onder verdachte omstandigheden in Ankara (Turkije). De belangen van de Duitsers (interbellum) om Nederlandse vliegtuigtechnologie te boycotten, was groter dan het talent van Gerhard Sandberg. Anthony Fokker sterft 4 jaar later op 51 jarige leeftijd in New York (aan een verwaarloosde longontsteking), nog voordat WOII uitbreekt. Hij vond misschien wel geen goede weg meer voor zijn talent, wordt onzeker, geeft het op en verwaarloost zichzelf mogelijk.

De sociale wijsheid heeft vaak meer macht dan de het individuele intellect. Dus hoe kun je slim omgaan met de wijsheid van de minderheid?

ALS WIJSHEID TOEGEPASTE KENNIS IS, DAN IS VOORUITGANG TOEGEPAST TALENT.

MIJN DOEL is om deze kennis en motivatie binnen de maatschappij/samenleving te houden. Deze mensen niet aan de rand van de maatschappij te plaatsen. (aha, de wereld is toch plat ;-). Als wijsheid toegepaste kennis is, dan is vooruitgang toegepast talent.

Wij hebben deze mensen zo hard nodig en ik gun ze zo van harte een kans en een podium (soms in de coulissen) om hun ‘ding’ te doen. Misschien zit hier ook de kern, de reden waarom ik de pen kruip om dit te schrijven. Sterker nog, om het bedrijf NESCIO intermenselijk in het licht te zetten.

Hartelijke groet,

Fline de Lange
NESCIO The Human Factor

*) voetnoot
NESCIO (ik weet (het) niet)
(1882-1961) Pseudoniem van J.H.F. Grönloh. Schrijver van enkele mooi gestileerde en zeer gewaardeerde novellen: Dichtertje, De uitvreter (1911) en Titaantjes. Hierin worden idealistische en kunstzinnige jongelui gefnuikt door de wereld van burgerlijk fatsoen en geld.

**) voetnoot
I share therefore I am
How technology is making us more lonely. How we collect friends like stamps.
https://youtu.be/c6Bkr_udado

***) voetnoot
Ik ben die coach die geboeid is door ‘briljante mensen met een vleugje anders dan anderen’.