Leiderschapsontwikkeling voor Bèta’s

Bepaal JOUW koers

Leiderschapsprogramma voor Bèta’s
Het NESCIO Leadership Program geeft antwoord op vragen over leiderschap, ondernemerschap en bijpassende vormen van communicatie. Er is ruimte voor eigen inbreng en ruimte voor eigen persoonlijke ontwikkeling, zodat het naadloos aansluit op de leiderschapsontwikkeling van de deelnemer.

Beta’s loodsen

Leiderschapsprogramma’s voor Beta’s
Leiderschap, managen en ondernemen, wat is dat? Wat heb je zelf daarin nodig? Change management en de grilligheid van mensen. Leer de Harvard negotiation technieken. Building excellent teams en omgaan met diversiteit. Groepsgedrag versus individuele belangen. Project management vanuit de menselijke kant bekeken. Leiding geven middels motiveren versus beïnvloeden.

Aan het roer op basis met high tech dashboard

Executive coaching
Leiderschap gaat om mensen én resultaten. Executive coaching is bezig aan een opmars. Steeds vaker schakelen individuele directieleden en directieteams executive coaches in om met hen te werken aan individuele en teamvraagstukken. Hoog in de top zitten belangen bronnen van informatie IN de organisatie. Wil je sparren over je ideeën en of deze ideeën haalbaar zijn vind je je sparringpartners BUITEN de organisatie.

Niets lijkt wat het is

Deep Democracy vergadertechnieken

HR-selectie Bèta’s
NESCIO heeft zich gespecialiseerd in het vinden wat werkt voor deze unieke Bèta’s en een methode ontwikkeld om aan te sluiten bij wat voor hem of haar individueel het beste werkt om the most resourceful self van deze Béta professional te ontsluiten.

PPLE

Beta’s in de politieke arena
Niet altijd een ideale combinatie, wel werkbaar te maken.

ASS of ADHD

Werken en studeren met een vleugje autisme of ADHD
Zowel voor werknemer als werkgever vraagt dat om aanpassing of creativiteit. In de huidige schaarste kunnen we het samen maken.